【SHISEIDO CATALOG】

HAKU / ANESSA / AQUA LABEL

2020 HAKU

2020 ANESSA

2020 Aqua Label NEW

2020 Aqua Label All-In-One

Aqua Label/Moist

Aqua Label / white

Aqua Label/Aging